Loading the content... Loading depends on your connection speed!

algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email
ALGEMENE VOORWAARDEN

De strandhanddoek.nl is een label van KUKUTANA.
De website en verwante diensten van De strandhanddoek.nl worden je ter beschikking gesteld krachtens de onderstaande Algemene Voorwaarden en eventuele andere regels op onze website. Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door alvorens een bestelling te plaatsen op www.destrandhanddoek.nl

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot – en het gebruik van de website www.destrandhanddoek.nl en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande Algemene Voorwaarden. Wij kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dien je het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

PRIVACY- EN BEVEILIGINGSVERKLARING

Zie ook aparte pagina privacy- en beveiligingsverklaring. Als je nog geen 18 jaar oud bent moeten je ouders of verzorgers op de hoogte zijn van onze Privacy- en beveiligingsverklaring voordat je je registreert op deze website of de verwante diensten te gebruiken.

REGISTRATIE BIJ DE STRANDHANDDOEK.NL

Registratie kan nodig zijn om bepaalde delen van deze website te gebruiken. De registratievereisten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is van essentieel belang dat je accurate gegevens verstrekt bij jouw registratie. Indien je persoonsgegevens veranderen kun je ons daarvan op de hoogte brengen via het emailadres: info@destrandhanddoek.nl

AANKOPENBEVOEGDHEID TOT AANKOOP

Om via deze site aankopen te doen, word je gevraagd je te registreren en ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Klanten dienen hun echte naam, telefoonnummer, emailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast word je bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeer je dat de betaalgegevens die je verstrekt bij jouw bestelling zowel geldig als correct zijn. Je bevestigt dat je degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.
De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de Algemene Voorwaarden van Kukutana. Alleen klanten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor Kukutana aanvaardbare creditcard of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door Kukutana en Kukutana is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen op de creditcard- of bankrekening van de klant. Kukutana behoudt zich het recht voor om grotere aantallen van een artikel verzonden aan een klant of postadres te beperken.
Door een bod tot aankoop van artikelen machtig je ons uitdrukkelijk tot het periodiek uitvoeren van kredietcontroles en, waar Kukutana dat noodzakelijk acht, tot het verzenden of opvragen van informatie (met inbegrip van geactualiseerde informatie) over jezelf aan of van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je creditcardnummer of kredietinformatie (met inbegrip van kredietinformatie over je echtgenoot/echtgenote als je verblijft in een rechtsgebied waar de huwelijkse gemeenschap van goederen geldt), om je identiteit te verifiëren, de geldigheid van je creditcard te evalueren, een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en individuele aankooptransacties goed te keuren.
Daarnaast stem je ermee in dat wij door jou verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor antifraudecontroles. Door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt worden aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudebestrijding, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. Wij verwijzen je naar onze Privacyverklaring voor verdere informatie over ons gebruik van je gegevens.

BESTELLINGEN

Kukutana biedt producten aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending uit onze voorraad. Het kan voorkomen dat wij in afwachting zijn van levering door onze leveranciers. Daarom kun je de mogelijkheid krijgen om voor bepaalde artikelen vooruit te betalen; in dat geval kan je een vooruitbetaalde aankoop doen. Dit biedt je de zekerheid dat je het betreffende artikel als eerste ontvangt zodra het aan Kukutana is geleverd. Kukutana accepteert alleen vooruitbetaalde bestellingen voor artikelen die geagendeerd zijn voor levering door een leverancier. Je rechten met betrekking tot vooruitbetaalde aankopen zijn gelijk aan je rechten voor elke andere aankoop bij Kukutana. Het kan voorkomen dat wij geselecteerde vooruitbetaalde artikelen niet kunnen leveren vanwege productieproblemen of problemen met kwaliteitcontroles wanneer een bestelling bij ons wordt geleverd. In dergelijke gevallen stellen wij je daarvan per email op de hoogte en storten de vooruitbetaling binnen tien dagen na de mededeling dat de artikelen niet beschikbaar blijken terug op je creditcard- of bankrekening.
Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.
Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment van het invoeren van de gegevens. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.

 

GOEDKEURING VAN JE BESTELLING

Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een email ter bevestiging van de gegevens van de bestelling. Deze email vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst.
Tenzij je de bestelling annuleert, wordt de goedkeuring van de bestelling en de totstandbrenging van de overeenkomst tussen jou en Kukutana voltooid wanneer wij je een email sturen ter bevestiging van verzending van de artikelen.
Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet goed te keuren, bijvoorbeeld indien wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien je niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden.
Wij kunnen tevens op ieder moment en ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van Kukutana, ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen, screenen of redigeren van materialen of content op www.destrandhanddoek.nl; voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.

AANKOOP

Betalingen kunnen worden voldaan met ideal, mastercard, visa of paypal. Je bevestigt dat de creditcard/bankpas die je gebruikt jouw eigendom is of dat je specifiek door de eigenaar van de creditcard/bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle creditcard/bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Indien de uitgevende instelling van je betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan Kukutana weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.
Wij nemen alle redelijke voorzorgen om www.destrandhanddoek.nl te beveiligen. Alle banktransacties op www.destrandhanddoek.nl worden verwerkt via Multisafepay, een beveiligde online betaalmodule die de kaartgegevens versleutelt in een beveiligde hosting-omgeving.
Om te zorgen dat jouw winkelervaring veilig, eenvoudig en zeker is, gebruikt Kukutana Secure Socket Layer (SSL) technologie.
Naast SSL-versleuteling maakt PaySquare gebruik van 3-D Secure. 3-D Secure biedt je een extra beveiligingsniveau bij het plaatsen van een bestelling. Het beschermt je tegen oneigenlijk gebruik van jouw creditcardnummer, omdat je je identiteit moet bevestigen alvorens de betaling te doen. Alleen als je de wettige eigenaar bent, kan je creditcard worden gebruikt voor een internetbetaling.

VERPAKKINGEN

Wees voorzichtig met alle verpakkingen en de extra cadeaus die met de bestelling worden verzonden. Houd deze buiten bereik van kinderen en dieren om verstikkingsgevaar te vermijden. Houd deze ook buiten bereik van vuur; de verpakking kan brandbaar zijn. Kukutana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen veroorzaakt door verpakkingen en/of extra cadeaus.

LEVERING

Wij stellen ons ten doel om alle bestellingen binnen 48 uur te leveren. Geschatte levertijden dienen te worden beschouwd als richtlijnen en vangen aan vanaf de datum van verzending.

JOUW BESTELLING VOLGEN

Je kan de status van de zending volgen via www.tracktrace.nl. Type de code in het veld die wij je per email hebben toegezonden.

RETOURNEREN EN RUILEN

Kukutana streeft naar 100% tevredenheid van haar klanten. Voldoet een artikel of meerdere artikelen van Kukutana niet aan je verwachting, dan heb je het recht deze binnen 7 werkdagen dagen retour te sturen. Stuur een mail naar info@destrandhanddoek.nl om ons op de hoogte te houden van de retourzending. Het artikel moet onbeschadigd zijn en voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking retour komen. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending krijg je het aankoopbedrag exclusief verzendkosten teruggestort op je rekening. Het is raadzaam om de retour zending aangetekend of via een traceerbare code te versturen.
De retourzending moet verzonden worden naar het volgende adres;
Fulfilment Service Almere
o.v.v. De Strandhanddoek
Vlotbrugweg 8
1332AH ALMERE

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT DE CONTENT

Content wordt gedefinieerd als alle tekst, foto’s, video’s, audio of grafische materialen die Kukutana, jij of andere gebruikers kunnen uploaden of overdragen op deze website.
Elk risico met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van content op deze website is voor jouw eigen rekening. Kukutana behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en om elke willekeurige reden content te verwijderen van deze website. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing plaatsvinden. Je komt overeen dat Kukutana tegenover jou of derden niet aansprakelijk is voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.
Niemand mag de website www.destrandhanddoek.nl of (gedeelten van) de content daarvan gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor reclameactiviteiten op je eigen website. Deze website is uitsluitend bestemd voor prive gebruik. Het is je niet toegestaan om de content, de software, de producten of diensten omvat in deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, vertonen, opvoeren, reproduceren, publiceren of in licentie te geven, commercieel te exploiteren, te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, te verplaatsen of te verkopen.